Słowiński Park Narodowy - OO Rowy

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.

O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar.

Słowiński Park Narodowy odwiedzany jest przez tysiące turystów, zamiłowanych w pięknie i zmienności jego krajobrazu. By zachować to jedno z najcenniejszych ogniw rodzimej przyrody, jaką bez wątpienia jest Kraina wody, wiatru i piasku, do uprawiania turystyki wyznaczono reprezentatywne, wybrane obszary Parku. Informacje o przepisach, jakim podlega ruch turystyczny na terenie Parku, znajdą Państwo wzdłuż szlaków turystycznych, na parkingach oraz przy obiektach dydaktycznych.

Słowiński Park Narodowy - foto: M.Wirkus 2011

Przyroda SPN odznacza się unikatowymi walorami i jest jednocześnie charakterystyczna dla środkowego wybrzeża Bałtyku. Te swoiste cechy przyrody Parku doceniane są nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Największym bogactwem obiektów, zjawisk i procesów przyrodniczych odznaczają się Mierzeja Łebska oraz przymorskie jeziora. Do najbardziej unikatowych wartości środowiska Parku należy zaliczyć bogactwo odmiennych ekosystemów i ich niezwykle dynamiczne relacje przestrzenne. Dla przykładu zmiany położenia linii brzegowej Morza Bałtyckiego w makroskali dokonywały się przez tysiąclecia, ale nieomal każdego dnia na plaży można śledzić ten proces w miniskali, obserwując formowanie się lagun i ich wypełnianie piaskiem, wyrzucanym przez fale morskie na brzeg.

Szlaki Turystyczne

W Rowach zaczynają się dwa szlaki turystyczne po Słowińskim Parku Narodowym

Szlak czerwony - Czerwony szlak z Rowów do Łeby ma długość 36km. Oprócz powszechnie używanych przez PTTK oznaczeń szlaku, w miejscach kluczowych są ustawione przez SPN kierunkowskazy z podanymi odległościami do miejsc najbardziej atrakcyjnych, będących celem wędrówki turystów.

Szlak zielony z Rowów. Szlak tworzy pętlę o długości 18 km. Rozpoczyna się w Rowach i biegnie równolegle ze szlakiem czerwonym. Przy pomoście nad jeziorem Dołgie Małe skręca w kierunku morza i Rowów.

Na terenie SPN pojawiają się szlaki czarne - łącznikowe oraz fragment Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R10.

Filia Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego

W Rowach - znajduje się filia Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego z ekspozycją "Plaża - cztery pory roku" przybliżająca turystom sezonowy aspekt zmienności gatunkowej fauny i zjawisk przyrodniczych zachodzących w ciągu roku na plaży. Znajduje się tu także wypożyczalnia rowerów.

Bilet wstępu do muzeum (2011)- koszt 2 zł normalny, 1 zł ulgowy.

Obwód Ochronny Rowy

Okolice Rowów to Obwód Ochronny Rowy zajmujący powierzchnię 1888,3 ha. Powierzchnia Obwodu obejmuje fragment Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej oddzielający jeziora Gardno i Dołgie od morza oraz łąki, pastwiska i poldery nad jeziorem Gardno. OO Rowy obejmuje fragmenty obszarów ochrony ścisłej "Mierzeja", "Dołgie Małe" i "Gardnieńskie Lęgi". Wybitnymi walorami przyrodniczymi charakteryzują się tereny lęgowe ptaków wodnych i błotnych położone nad jeziorem Gardno stanowiące Międzynarodową Ostoję Ptaków. Obszar ten podlega nieustannemu monitoringowi przyrodniczemu oraz poddany jest programowi renaturalizacji, w ramach której regularnie kosi się i zalewa łąki a także zachęca rolników do ekstensywnego wypasu bydła. Dodatkową atrakcją przyrodniczą Obwodu jest możliwość obejrzenia pozostałości po dawnych lasach bukowo-dębowych rosnących na mierzei kilka tysięcy lat temu. Wiele pni tych drzew odsłanianych jest na plaży zwłaszcza po sztormach.

WAŻNE INFORMACJE:
Wejście na teren Słowińskiego Parku Narodowego jest płatne.
Bilet jednorazowy (2011) - dorośli 6 zł, ulgowy 3 zł, dzieci do lat 7 bezpłatnie.
Na terenie SPN jest obowiązek poruszania się wyznaczonymi szlakami !

Więcej informacji o Słowińskim Parku Narodowym znajdziesz na Stronie Parku

 

Podoba Ci się ta atrakcja ? Kliknij:

Komentarze użytkowników

MOŻESZ DODAĆ KOMENTARZ PRZEZ FACEBOOK.COM