Mierzeja Wiślana

Piękne, piaszczyste plaże oraz różnorodna mozaika terenu to cechy charakterystyczne tego fragmentu polskiego wybrzeża. Teren położony pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zalewem Wiślanym to cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar naszego kraju. Od niskich brzegów porośniętych szuwarami, po wysokie klify wydmowe oraz rozległe i piękne widoki poprzez Zalew na strefę krawędziową Wysoczyzny Elbląskiej. To także bogate walory przyrodnicze, przejawiające się różnorodnością siedlisk roślinności oraz bogactwem flory i fauny.

Mierzeja Wiślana przybiera kształt szerokiego łuku stworzonego przez piaszczysty wał wydmowy, , który ciągnie się od Sopotu na zachodzie do Półwyspu Sambijskiego na wschodzie. Szerokość mierzei waha się od ok. 500m w okolicach Krynicy Morskiej do ok. 2,5km w pobliżu Stegny. Cały obszar wydmowy pokryty jest lasem sosnowym, dzięki któremu wydmy zostały unieruchomione.

Mierzeja Wiślana powstała w wyniku pracy prądów i fal morskich, które odkładały piasek. Najpierw powstała ławica z łańcuchem wysepek, które zostały z biegiem czasu później połączone w jedną całość, tworząc półwysep.


 Miejscowości na Mierzei Wiślanej